Ingela Melin

Socionom - Leg. psykoterapeut
Välkommen till min hemsida. Jag arbetar som psykoterapeut på
Psykoterapimottagningen Södra vägen 53.

Psykoterapi

När vi människor inte mår bra kan det ta sig uttryck på olika sätt, allt från en allmän oro, problem i relationer eller på arbetet, till svåra psykiska symtom.
Att i sin egen takt formulera sina tankar och känslor i ord, tillsammans med någon, kan vara till hjälp både när det gäller stora och små problem. Psykoterapi bygger på en dialog mellan dig och mig som psykoterapeut och kan ge dig möjlighet att förstå din situation och hur tidigare erfarenheter påverkar ditt liv idag. Genom att lära känna dig själv skapar du förutsättningar för att handskas med svårigheter och fördjupa dina relationer. Psykoterapi kan ses som en process, en väg till mognad.

Jag tar emot ungdomar och vuxna i psykoterapi för kortare eller längre tid.

Par och familjesamtal

Att leva i en relation, att bilda familj eller att leva tillsammans i vardagen kan vara påfrestande. Det skapas lätt onda cirklar som kan vara svåra att hitta ut ur. Små förändringar i relationer inom familjen kan göra stor skillnad. Ibland behövs bara några få samtal för att kunna bryta mönster och hitta en ny väg. En familj kan se ut på många olika sätt. Jag tar emot par med eller utan barn, barnfamiljer, tonårsfamiljer och styvfamiljer. Ibland behöver man hjälp i sitt föräldraskap utan att vilja/kunna ha barnen med, då kan jag träffa dig/er föräldrar för konsultation. Jag tar även emot föräldrar och vuxna barn. Skälen för att söka hjälp kan vara många och samtalen kan utformas på olika sätt.

Om mig

Jag har i över trettio år arbetat med ungdomar, vuxna, par och familjer inom kommunal och privat verksamhet. Sedan 1998 arbetar jag heltid som privatpraktiserande psykoterapeut.
På min mottagning möter jag ungdomar, vuxna, par och familjer i samtal rörande livets alla svårigheter.
Jag har även arbetat i många år med tidiga förluster, våld och övergrepp, erfarenheter som kan leda till smärtsamma fysiska och psykiska symtom.


Utbildningar

  • Socionom
  • Steg I och II i familjeterapi
  • Grundläggande utbildning i psykoterapi, Steg I
  • Bildterapiutbildning, Uttryckande konst, 3 år
  • Psykoterapiutbildning, legitimationsgrundande Steg II, 5 år

Om mottagningen

Psykoterapimottagningen Södra vägen 53, ligger centralt i Göteborg. Här är vi tre psykoterapeuter som arbetar med psykoterapi, parterapi, familjesamtal, handledning och utbildning på psykodynamisk grund. Alla verksamma på mottagningen är legitimerade psykoterapeuter och har lång erfarenhet inom sina verksamhetsområden.
För mer information, se vänligen: www.psykoterapisodravagen53.se